Hvad koster det?

Priserne for projektet er individuelle, alt efter hvilken løsning din skole vælger. Her er nogle eksempler på, hvordan forskellige forløb kunne se ud:

Basispakken:

Består af første forløb, hvor 1:1 Teater kommer ud og underviser på skolen, og hvor I så selv inddrager de ting, I lærer, i den følgende undervisning. Hertil kommer et introduktionsmøde med lærerne og trykt undervisningsmateriale.

Den sociale pakke:

Består af første, mellem og andet forløb. I kan selv bestemme, hvor mange af historierne, I vil have bearbejdet. 1:1 Teater kan bearbejde 6 historier på en dag, og alle eleverne inddrages i bearbejdelsen. Heri kan indgå undervisning af op til 3 klasser (de første to lektioner er fælles). Herefter kan I selv vælge at genskrive historierne og arbejde videre med dem på klassen.

Den ekstravagante pakke:

Består af første – tredje forløb. Prisen vil variere meget, alt efter hvor mange dage med scenisk behandling, I ønsker, og om I selv opsætter stykket eller lader 1:1 Teater tage sig af det.

 Det er muligt at søge Huskunstnerordningen om støtte til op til 75% af jeres samlede udgifter til projektet. Disse ansøgninger er vi meget gerne behjælpelige med, og vi har tidligere haft stor succes med at opnå støtten. Yderligere fundraising giver vi også gerne en hånd med.

Kontakt Sanne Wiwe på sanne@1til1teater.dk, eller tlf: 60 17 37 26 for yderligere info om priser og løsninger.