1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept, som sigter mod fem hovedmål:

  • At fremme elevernes evne til at udtrykke sig sprogligt, via indførsel i historiefortælling ud fra dramatikkens og teatrets arbejdsredskaber, uagtet om eleven er akademisk stærk eller svag.
  • At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen, og dermed styrke den generelle, faglige basis.
  • At motivere og styrke elevens selvtillid med oplevelser, der forandrer, forundrer og i sidste ende forvandler eleven
  • At forsyne de involverede lærere med nye pædagogiske redskaber, som de kan anvende i  undervisningen fremadrettet.
  • At drage elevens omgivende samfund ind i undervisningen, både i form af teater som en kulturinstitution såvel som at bruge elevens hverdag som et aktivt element i undervisningen.

1:1 Teater arbejder med folkeskolens tre mål for øje:

  • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
  • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater
  • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.